โปร Cheat / Hax PB Italy , PB Turkey , PB Uni Arab , PB Peru/Spanyol (Kaybo) , PB RUSIA , PB Brazil , PB Thailand [ใช้ในไทยได้ !!! ]Scarica file / Download File (FIX LINK)
 1. Fix : 02.28.2013 01.56 AM - PBIT (PB Italy)  DOWNLOAD NOW
 2. Fix 02.28.2013 01.56 AM - PBTR (PB Turkey) DOWNLOAD NOW
 3. Fix : 02.28.2013 01.56 AM - PBAR (PB Arab) DOWNLOAD NOW
 4. Fix : 02.28.2013 01.56 AM - VIP PBRU (PB Rusia) DOWNLOAD NOW
 5. Fix : 02.28.2013 01.56 AM - PBTH Reload ( PB Thailand) DOWNLOAD NOW 
 6. New : 02.28.2013 01.56 AM - PBPH (Philipines) DOWNLOAD NOW
 7. Fix Xtrap : 01.18.2013  22:40 PM - PBPERU (PB Kaybo/Spanyol) DOWNLOAD NOW
 8. Fix : 01.11.2013  09:17 AM - PBBR (PB Brazil) DOWNLOAD NOW  

Condizioni di Utilizzo or Tutorial 
 • Apri PB launcher | Open Pb launcher
 • Apri file Hax | Open Hax
 • Inizio PB | Start PB
 • Happy game
 Informazioni:
Windows 7 : Use Click Right - Run As (No Double Click)


By johan@pekalongancommunity.net

VIDEO TUTORIAL


VIDEO TUTORIAL  PB RUSIA
                                                              สนับสนุนเว็ป    คลิก